กรมเจ้าท่า จัดโครงการเจ้าท่าปล่อยพันธุ์ลูกปูทะเลคืนสู่ธรรมชาติ  จำนวน 20 ล้านตัว

Spread the love

สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 4  กรมเจ้าท่า จัดโครงการเจ้าท่าปล่อยพันธุ์ลูกปูทะเลคืนสู่ธรรมชาติ  จำนวน 20 ล้านตัว

            วันนี้(12 ก.ค.63) ที่บริเวณป่าชายเลนพื้นที่อนุรักษ์เพื่ออภิบาลสัตว์น้ำ ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา   นายวิทยา  ยาม่วง  อธิบดีกรมเจ้าท่า  ประธานเปิดโครงการเจ้าท่าปล่อยพันธุ์ลูกปูทะเลคืนสู่ธรรมชาติ จำนวน 20 ล้านตัว   โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาและบำรุงทางน้ำที่ 4 นักเรียน ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม

            นายณัฐชัย  พลเกล้า  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและบำรุงน้ำที่ 4 กล่าวว่า ร่องน้ำร่องกลางทะเลสาบสงขลาตอนล่าง เป็นร่องน้ำที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา สำนักงานพัฒนาและบำรุงทางน้ำที่ 4 ได้ดำเนินการขุดลอกร่องน้ำกลางทะเลสาบสงขลาตอนล่าง เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูทะเลสาบสงขลา ให้เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น ประชาชนได้มีสัตว์น้ำไว้บริโภค และสร้างรายได้ให้กับครอบครัวมากยิ่งขึ้น  โดยได้ดำเนินการขุดร่องน้ำกลางทะเลสาบสงขลา เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูทะเลสาบตอนล่าง  และเพื่อส่งเสริม และสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้กับแหล่งน้ำธรรมชาติในทะเลสาบสงขลาตอนล่างเพิ่มมากขึ้น ประชาชนได้มีสัตว์น้ำไว้บริโภค สร้างรายได้ให้กับครอบครัว สร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำ  ให้กับแหล่งน้ำธรรมชาติในทะเลสาบสงขลาตอนล่างเพิ่มมากขึ้น เกิดความผูกพันอันดี ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ กับภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่…                ภาพ/อรรคพงษ์  บุญชีพ       ข่าว/จิรพัฒน์  วงศ์กระจ่าง

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts