ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.42 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

Spread the love

ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.42 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย

💛วันที่ 9 ก.ค. 2563, 13.00 น.      ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.42 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมี เทศบาล, ประชาชนในพื้นที่ ส่วนราชการและเอกชนในพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความพร้อมเพรียง ณ ตลาดน้ำคลองแห ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จว.ส.ข. โดยมี นายสมศักดิ์ จันทร์ชู นายอำเภอหาดใหญ่ เป็นประธาน

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts