เปิดแล้ว!! ตลาดวัฒนธรรม “มากินตะ” Makinta Cultural Market”

Spread the love

เปิดแล้ว!! ตลาดวัฒนธรรม “มากินตะ” Makinta Cultural Market” ทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ของสัปดาห์ หวังกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ และประชาชนได้ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพในราคาประหยัด

วันนี้ (4 ก.ค. 63) ณ โครงการมากินตะ หาดใหญ่ ฟูด ปาร์ค อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน “โครงการตลาด วัฒนธรรม “มากินตะ” Makinta Cultural Market” ซึ่งกำหนดจัดในวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ของทุกสัปดาห์ โดยมีนางเขมชนิดาภา ฤทธิกาญจน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา นางมุจรินทร์ ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา นายบุญเอี่ยม แซ่หว่อง ผู้จัดการโครงการมากินตะ หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคที่เข้มงวด

สำหรับ “โครงการตลาด วัฒนธรรม “มากินตะ” งMakinta Cultural Market” มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชน มีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น เป็นอีกหนึ่งช่องทางให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกทางศิลปะและวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ และส่งเสริมการสร้างการมีส่วนร่วมและความมั่งคั่ง มั่นคงและยั่งยืนทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมให้กับชุมชน ตลอดจนให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินชีวิตตามแนววิถีใหม่ (New normal) โดยสวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างทางสังคมในช่วงที่ประเทศไทยยังต้องดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค

โดยกิจกรรมภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร การจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค สินค้าเบ็ดเตล็ด การแสดงศิลปวัฒนธรรม และการแสดงพื้นบ้าน ตลอดจนการยกขบวนเหล่าศิลปินนักร้อง นักแสดง อาทิ อิ๊ด โปงลางสะออน ท๊อฟฟี่ 3.50 เบ็นซ์ อาปาเช่ จุ๊บจิ๊บ เชิญยิ้ม เอ๊ะ จิรากร ดิว เดอะสตาร์ มาร่วมจำหน่ายสินค้าภายในงานอีกด้วย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts