จังหวัดสงขลาจัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ เพื่อพิจารณาคำสั่งตามมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 5

Spread the love

จังหวัดสงขลาจัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 26/2563 เพื่อพิจารณาคำสั่งตามมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 5

            วันนี้ (30 มิ.ย.63) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาครั้งที่ 26/2563  เพื่อพิจารณาคำสั่งตามมาตรการผ่อนคลายระที่ 5 โดยมี นายวรณัฎฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

            สำหรับการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาครั้งที่ 26/2563 ในที่ประชุมแจ้งสถานการณ์การแพร่ระบาดขอโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 5 ซึ่งจังหวัดสงขลาไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม ผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านแล้ว 69 ราย คนต่างด้าวรักษาหายอยู่ศูนย์กักฯ 65 ราย ในส่วนของมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 5 ที่จะมีการอนุญาตให้เปิดภาคเรียน อนุญาตให้เปิดร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ตจำกัดรอบละ 2 ชั่วโมง อนุญาตให้เปิดผับบาร์ สถานบันเทิง ได้ไม่เกินเที่ยงคืน อนุญาตให้เปิดร้านอาบ อบ นวด และอนุญาตให้เปิด ห้างสรรพสินค้า ไม่จำกัดเวลาเปิด-ปิด

            นอกจากนี้ในที่ประชุมมีประเด็นพิจารณาประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา เรื่อง มาตรการการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสงขลา กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้เดินทางโดยอากาศผ่านทางช่องทางท่าอากาศยานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และมีการร่วมกันพิจารณาคำสั่งตามมาตรการผ่อนคลาย และหารือเรื่องการมอบประกาศเกียติคุณให้กับร้านค้า กิจการ ที่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัดและผ่านการประเมินตามมาตรการป้องกันโรค ตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อีกด้วย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts