ชาวประมงพื้นบ้านอำเภอสทิงพระ ปลื้มการวางซั้งปลา สร้างแหล่งพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ

Spread the love

ชาวประมงพื้นบ้านอำเภอสทิงพระ ปลื้มการวางซั้งปลา สร้างแหล่งพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ ส่งผลให้ปริมาณสัตว์น้ำเพิ่มมากขึ้น สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

            เช้าวันนี้(26 มิ.ย.63) ที่ บริเวณสมาคมประมงพื้นบ้านชายฝั่งอ่าวไทย หมู่ที่ 7 ตำบลกระดังงา  อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า กิจกรรมการสร้างแหล่งพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ ทำแนวเขตอนุรักษ์วางซั้ง (บ้านปลา)  ซึ่งเป็นโครงการประชาสัมพันธ์ภายใต้การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี  ในเขตตรวจราชการจังหวัดสงขลา เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้ประชาชน ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน    โดยมีสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อโซเชียลมีเดียจังหวัดสงขลาเข้าร่วม

              นายชูศักดิ์  บริสุทธิ์  ประมงอำเภอสทิงพระ กล่าวว่า  การสร้างแหล่งพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ วางซั้งปลา เป็นกิจกรรมตามโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนชาวประมงพื้นบ้าน อำเภอสทิงพระ  ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล จำนวน 500,000 บาท โดยเริ่มดำเนินการเมื่อปี 2562 ในการจัดทำซั้งบ้านปลา จำนวน 342 กอ ในพื้นที่เขตอนุรักษ์ฯ 15 เขต คลอบคลุมพื้นที่ อำเภอระโนด อำเภอสทิงพระ และ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  โดยทำแนวเขตอนุรักษ์ออกไปประมาณ 400 เมตรจากชายฝั่ง และห้ามทำประมงด้วยเครื่องมือทุกชนิด 

              จากการลงเรือไปสำรวจแหล่งพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ แนวเขตอนุรักษ์วางซั้งปลาครั้งนี้ พบว่าบริเวณเขตวางซั้งปลาดังกล่าว เป็นเสมือนการทำปะการังเทียมให้ปลาได้วางไข่  เป็นพื้นที่เพาะสัตว์น้ำวัยอ่อน และมีปลาเล็กปลาน้อยมาหลบอาศัยร่มเงาอยู่ รวมไปถึงปลาขนาดใหญ่กว่าจะว่ายมาติดตามหาอาหาร ทำให้มีปริมาณสัตว์น้ำเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นแหล่งห่วงโซ่อาหารที่อุดมสมบูรณ์

             นายเจริญ  ทองมา  อดีตนายกสมาคมประมงพื้นบ้านชายฝั่งอ่าวไทย อำเภอสทิงพระ  เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลเห็นความสำคัญกับอาชีพชาวประมงพื้นบ้าน และให้การสนับสนุนงบประมาณ ในการวาง ซั้งกอ” หรือ บ้านปลา เมื่อปีที่ผ่านมา ทำให้ชุมชนชาวประมงให้การยอมรับ เพราสามารถเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ ป้องกันการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายที่รุกเข้ามาในพื้นที่ชายฝั่ง  ส่งผลให้ชาวประมงพื้นบ้าน มีรายได้เพิ่มขึ้นตามลำดับ

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts