เทศบาลนครหาดใหญ่ ประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2563

Spread the love

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เทศบาลนครหาดใหญ่ ประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2563 โดยมี

นายสมคิด  อรัญดร ประธานสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายเจตสกุล เพ็ชรสกุล รองประธานสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ และนายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ สมาชิกสภาเทศบาล ทั้ง 4 เขต หัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งมีนายวินัย ปิ่นทอง รองปลัดเทศบาลฯทำหน้าที่เลขานุการสภาร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่
ภาพ/ ข่าว : ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครหาดใหญ่

Facebook Comments


Spread the love

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: