จังหวัดสงขลา มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ “ผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต”แก่ผู้กระทำความดี

Spread the love

วันนี้ (27 เม.ย. 60) ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจังหวัดสงขลามอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติแก่ผู้กระทำความดีในโอกาสการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนเมษายน 2560โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบโล่รางวัลและสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดสงขลามอบเข็มช่อสะอาดให้แก่ผู้กระทำความดีจำนวน 2 ราย คือนายจิตต์  ทองเพิ่ม คนขับรถโดยสารรับจ้าง โดยสารในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้ทำความดีด้วยการเก็บกระเป๋าของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลืมไว้ในรถโดยสารรับจ้าง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งภายในกระเป๋ามีธนบัตรและของมีค่า จึงนำไปมอบให้ตำรวจท่องเที่ยวเพื่อส่งคืนเจ้าของ และนายหมู่เอก วิโรจน์ สุขสง่า เจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนอำเภอหาดใหญ่ ชุดที่ 4 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้เก็บเงินซึ่งเป็นธนบัตรฉบับละ 500 บาท จำนวน 1,000 ใบ รวมเป็นเงิน 50,000 บาท บริเวณหน้าโรงแรมสยาม ถนนนิพัทธ์อุทิศ 2 ใจกลางเมืองหาดใหญ่ ขณะลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณถนนนิพัทธ์อุทิศ 2 จึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและนำเงินไปมอบให้เจ้าหน้าตำรวจเพื่อประกาศตามหาเจ้าของ

การกระทำของบุคคลทั้ง 2 ถือเป็นการประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมดำรงตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics