สื่อเพื่อน้อง ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนบ้านทำเนียบ อ.สะบ้าย้อย

Spread the love

วันที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 11.00 น. พ.ต.อ.พิทักษ์ พุทธวิโร ผกก.สภ.ทุ่งตำเสา เป็นประธานเปิดงาน ” สื่อเพื่อน้อง ” ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนบ้านทำเนียบ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา โดยมี นายธานินทร์ แก้วจุรัตน์ ผอ.โรงเรียนบ้านทำเนียบ กล่าวรายงาน
มีการแสดงของเด็กนักเรียนชั้นประถมและอนุบาล การร้องเพลงของเด็กนักเรียน
และมีพิธีมอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับโรงเรียนบ้านทำเนียบ ซึ่งยังขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬา โดยมี พ.ต.อ.พิทักษ์ พุทธวิโร เป็นประธานมอบ และได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน และนายปริญญา อภิญญาวิศิษฐ์ รองประธานชมรมฯ เป็นตัวแทนจากศาลเจ้านาจาหาดใหญ่ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน โดยมี นายธานินทร์ แก้วจุรัตน์ ผอ.เป็นผู้รับมอบ
ในการจัดกิจกรรม ” สื่อให้น้อง ” ครั้งที่ 4 ก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เช่น บริษัท สงขลาแคนนิ่ง ( มหาชน ) จำกัด ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ บริษัท แซง โกแบ๊ง เวเบอร์ จำกัด บริษัท ศรีขวัญเจริญ จำกัด สจ.หมี – นิยม พรรณราย โรงแรมลีการ์เด้นส์ ห้างโอเดียนชอปปิ้งมอลล์หาดใหญ่ เจ้าอาวาสวัดพะโค๊ะ สถานีตำรวจภูธรคลองแงะ นายศักดิ์สัมพันธ์ เกตุประยูร ( ผู้ก่อตั้งมูลนิธิมหากรุณาสถาน ) นางปฎิมา ตันติเมตตา หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ น.ส.กุลนิจ กีรติดวงจันทร์ ผู้จัดการภาค บริษัท กรุงไทย แอกซ่า ศูนย์ขยายธุรกิจ เพชรชนะ 2A2 สาขานาทวี บริษัท เบทาโกร อุตสาหกรรม จำกัด บริษัท หาดทิพย์ จำกัด ( มหาชน ) บริษัท กันเอง สเตชั่นเนอรี่ จำกัด และศาลเจ้านาจาหาดใหญ่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับน้องๆ

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics