เปิดโครงการอาสา 200000 ก้าวสู่สื่อมวลชนท้องถิ่น ประจำปี 2563

Spread the love

วันที่ 9 มกราคม 2563 นายอมร  วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมาย นายวินัย  ปิ่นทอง รองปลัดเทศบาลเทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการอาสา 200000 ก้าวสู่สื่อมวลชนท้องถิ่น ประจำปี 2563 พร้อมด้วย นางสุขปานฝัน  อัศวจินดารัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล,สมาชิกอาสาสองแสน ,เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง โดยมี นางสาวอนุสรา รัตนอรุณ สมาชิกสภาเทศบาล กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดโครงการอบรมฯ เพื่อส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนด้านการแจ้งข่าวสาร การเป็นสื่อมวลชนท้องถิ่นให้กับเทศบาล ตลอดจนร่วมการติดตามเฝ้าระวังไม่ให้เกิดปัญหาในพื้นที่อย่างกว้างขวาง และเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของอาสาสองแสน รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5 มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่
ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts