กฟผ.ร่วมกับ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าภาคราชการและประชาชน ปลูกป่าโกงกางบ้านเกาะแลหนัง

Spread the love

กฟผ.ร่วมกับ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าภาคราชการและประชาชน ปลูกป่าโกงกางบ้านเกาะแลหนัง
             การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.) และภาคประชาชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา คณะครูและนักเรียน ร่วมกันปลูกป่าโกงกางเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้กับคนในพื้นที่ให้รู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม
             เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 พลโทคุณวุฒิ หมอแก้ว รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วย นายมนัส แสงเดช ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ กฟผ.นายอับดุลเลาะ เจ๊ะโซะ หัวหน้าหน่วยชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ โครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา นายณัฐวุฒิ บาเหม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 บ้านเกาะแลหนัง พร้อมด้วยตัวแทนจากภาคประชาชนในชุมชนใกล้เคียง หน่วยงานราชการ ผู้นำศาสนา คณะครูอาจารย์และ นักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ ร่วมกันปลูกป่าโกงกาง จำนวน 3,000 ต้น ณ หมู่ที่ 3 บ้านเกาะแลหนัง ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
              ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธานและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งให้ประชาชนในพื้นที่ได้รู้จักคุณประโยชน์ของป่าและน้ำ เป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าให้มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ และปลูกฝังให้เกิดจิตสำนึกในการปกป้องอนุรักษ์ป่าและแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำให้คงอยู่ต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 500 คน
              พลโทคุณวุฒิ หมอแก้ว กล่าวว่า “ในวันนี้ชุมชนบ้านเกาะแลหนัง ร่วมกับ กฟผ. กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า รวมทั้งหน่วยงานราชการ ได้มาร่วมใจกันปลูกป่าชายเลน จะเห็นได้ว่าการปลูกป่าครั้งนี่จะทำให้พื้นที่ตรงนี้มีความสมบูรณ์ กลายเป็นพื้นที่ที่สัตว์น้ำวัยอ่อนมาอยู่อาศัยซึ่งจะทำให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศ ป่าชายเลนถือว่ามีความสำคัญเพราะถือว่าเป็นแหล่งอาหารและจะทำให้ประชาชนตรงนี้มีอาชีพ โครงการนี้ร่วมกันทำทุกฝ่าย เป็นความร่วมมือกันทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้กินดีอยู่ดี”

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics