มท.2 ประธานอุปถัมภ์ทอดกฐิน ของการประปานครหลวงกรุงเทพมหานคร วัดเขาแก้ว จังหวัดสงขลา เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

Spread the love

มท.2 ประธานอุปถัมภ์ทอดกฐิน ของการประปานครหลวงกรุงเทพมหานคร วัดเขาแก้ว จังหวัดสงขลา เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน  2562  นายนิพนธ์  บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เป็นประธานอุปถัมภ์องค์กฐินสามัคคี ของการประปานครหลวง กรุงเทพมหานคร โดยมีนายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการประปานครหลวง เจ้าภาพทอดกฐิน นายสรรเพชญ บุญญามณี ผู้ช่วยดำเนินงาน นายชวน หลีกภัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประธานสภาผู้แทนราษฎร นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) นายอำเภอเมือง พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จากการประปานครหลวงกรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชนในจังหวัดสงขลา เข้าร่วมในงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเขาแก้ว ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อที่จะนำเงินจากการทอดกฐินในครั้งนี้ นำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับศูนย์พยาบาลของวัดเขาแก้ว ซึ่งขณะนี้มียอดกฐินเบื้องต้น 2,572,074 บาท

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts