ม.หาดใหญ่จัดแถลงข่าวเดิน-วิ่ง ชิงถ้วยพระราชทาน

Spread the love

แถลงข่าวงานเดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่ ครั้งที่ 7

วันพุธที่ 4  กันยายน  2562    ณ  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดแถลงข่าวงาน “เดิน-วิ่ง  ม.หาดใหญ่ เพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้และรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ ครั้งที่ 7”  แข่งขันวิ่งฟันรันและมินิมาราธอน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและรางวัลเงินสด ณ ห้องนิทรรศการพสุ สัตถาภรณ์ (U-101) อาคารยูพลาซ่า มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยมี   ดร.นิวัตน์  สวัสดิ์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์และคณบดีคณะรัฐศาสตร์, คุณธีรพงษ์  เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กปส.), คุณเจ๊ะอับดุลล่าห์ แดหวัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา (สปสช.), คุณอุทัย ไชยสมิต รองผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด มหาชน

สำหรับการจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประชาสัมพันธ์การไม่สูบบุหรี่และรณรงค์เพื่อสร้างวัฒนธรรมสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งในวันที่ 21 กันยายน ก่อนถึงวันจัดการแข่งขัน 1 วัน จะตรงกับวันสันติภาพสากลโลกของทุกปี (The International Day of Peace) เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและงดใช้ความรุนแรง หยุดสงคราม และร่วมมือกันสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นทั่วโลก การจัดงานในครั้งนี้จึงได้เสริมสร้างและปลูกฝังความสามัคคีในหมู่ประชาชนโดยมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในการรวมพลังเพื่อแสดงอุดมการณ์ ความสามัคคีและเจตคติที่ดีให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม อันนำมาซึ่งสันติสุขต่อไป

 

สำหรับการเข้าร่วมแข่งขันจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 22 กันยายน 2562 เวลา 05.00 น.  ณ  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

รายละเอียดค่าสมัคร แบ่งเป็น 2 ประเภท

  1. Mini-Marathon ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ราคาคนละ 350 บาท (พร้อมเสื้อ 1 ตัว)
  2. Fun Run            ระยะทาง      4 กิโลเมตร ราคาคนละ 300 บาท (พร้อมเสื้อ 1 ตัว)
  3. นักเรียน/นักศึกษา (ไม่มีเสื้อ) 150 บาท

ช่องทางการสมัคร

  1. สมัครด้วยตนเอง ที่ ชั้น 2 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ถนนพลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น.
  2. สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.hu.ac.th/runforpeace 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

หมายเลขโทรศัพท์ 074-200300 ต่อ 617, 620

ผศ.นุกูล ชิ้นฟัก  081-431-5815          อ.สุพรรณี หมาดยุโส๊ะ 089-299-7036

อ.ฐานันท์ ตั้งรุจิกุล 098-945-2564      อ.อรุณพร อธิมาตรไมตรี 089-463-4494

Facebook : www.facebook.com/RunForPeaceHatyaiUniversity 

#RunForPeace         #Hatyaiuniversity

 

Facebook Comments


Spread the love

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: