การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ 2562 รอบชิงชนะเลิศภูมิภาค ภาคใต้

Spread the love

วันอาทิตย์ที่  4 สิงหาคม  2562   การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ WORLD ROBOT OLYMPIAD 2019 ระดับภูมิภาคและรอบชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี นายสมศักดิ์ จันทรชู นายอำเภอหาดใหญ่ เป็นประธาน ในพิธีเปิดการแข่งขัน พร้อมด้วย นายอมร  วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ดร.นวลวรรณ  ชะอุ่ม ประธานจัดการแข่งขัน คณะผู้บริหารเทศบาล นักเรียน เยาวชน บุคคลทั่วไปเข้าร่วม เพื่อให้นักเรียนและเยาวชน ทั้งระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา และมหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและสร้างมิตรภาพในฐานะผู้นำแห่งอนาคต เพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่เยาวชน ให้คิด วิเคราะห์ ประดิษฐ์สามารถเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะ ความคิดริเริ่มในการพัฒนาหุ่นยนต์ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาวงการอุตสาหกรรม การก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ต่อไปในอนาคต เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ในการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะของเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และรู้จักค้นคว้าสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ต่อไปในอนาคต

เทศบาลนครหาดใหญ่ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด  ร่วมจัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ระดับชิงชนะเลิศภูมิภาค ภาคใต้ ประจำปี 2562 เพื่อเฟ้นหาตัวแทนภูมิภาค ไปแข่งขันในระดับชิงชนะเลิศประเทศไทย   ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 6 – 8 กันยายน 2562 และคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าแข่งขันระดับนานาชาติ ซึ่งกำหนดให้จัดขึ้น ณ ประเทศฮังการี

การจัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ระดับชิงชนะเลิศภูมิภาค ภาคใต้ ประจำปี 2562  ประเภททั่วไป มีจำนวนทีม เข้าร่วม 102 ทีม ประกอบด้วย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี  จำนวน 23 ทีม รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี  จำนวน 46 ทีม และรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี  จำนวน 33 ทีม

 

 1. ของรางวัลในการแข่งขัน
  • ระดับชิงแชมป์ภูมิภาค (ประเภททั่วไป)
   • รางวัลชนะเลิศ ประเภททั่วไป รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี
  • สิทธิ์ในการเป็นตัวแทนระดับภูมิภาคในการแข่งขัน WRO 2019 ระดับชิงแชมป์ประเทศไทย
  • ถ้วยรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1
  • ป้ายประกาศเกียรติคุณ รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1
  • เกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1
  • เหรียญทอง WRO 2019
  • ทุนการศึกษา ฯ
   • รางวัลรองชนะลิศอันดับ 1 ประเภททั่วไป รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และ รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี
  • สิทธิ์ในการเป็นตัวแทนระดับภูมิภาคในการแข่งขัน WRO 2019 ระดับชิงแชมป์ประเทศไทย
  • ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
  • ป้ายประกาศเกียรติคุณ รองชนะเลิศอันดับ 1
  • เกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
  • เหรียญเงิน WRO 2019
  • ทุนการศึกษา ฯ
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททั่วไป รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และ รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี
  • สิทธิ์ในการเป็นตัวแทนระดับภูมิภาคในการแข่งขัน WRO 2019 ระดับชิงแชมป์ประเทศไทย
  • ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
  • ป้ายประกาศเกียรติคุณ รองชนะเลิศ อันดับ 2
  • เกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
  • เหรียญทองแดง WRO 2019
  • ทุนการศึกษา ฯ
   • รางวัลชมเชย อันดับ 4 – 10 ประเภททั่วไป  รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี  และ รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี
  • เหรียญรางวัลชมเชย WRO 2019
  • เกียรติบัตร รางวัลอันดับ 4 – 10
Facebook Comments


Spread the love

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: