พ่อเมืองสงขลา อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากศรีลังกา ให้พุทธศาสนิกชนสักการะ

Spread the love

พ่อเมืองสงขลา อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากศรีลังกา ให้พุทธศาสนิกชนสักการะ

                ผู้ว่าราชการ จ.สงขลา อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกา ให้พุทธศาสนิกชนสักการะ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มรภ.สงขลา ระหว่างวันที่ 10-14ก.ค.62

                เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ที่ผ่านมา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกา สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา(มรภ.สงขลา) ในงานสานสัมพันธ์วัฒนธรรมวิถีพุทธไทย-ศรีลังกา เนื่องในโอกาส 270 ปี นิกายสยามวงศ์ในศรีลังกา และ 100 ปี มรภ.สงขลา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-14 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทยและศรีลังกา ทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาส 100 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัย และส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา ที่สำคัญ เป็นการเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติบูชา ถวายพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10

ทั้งนี้ พิธีเริ่มจากคณะสงฆ์นิกายสยามวงศ์ จากประเทศศรีลังกา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เคลื่อนขบวนรถแห่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุออกจากบริเวณวัดหัวป้อมใน มาถึงหน้าอาคารเรียน 2 มรภ.สงขลา คณะผู้บริหารรับผอบพระบรมสารีริกธาตุจากพระสงฆ์นิกายสยามวงศ์ ทำทักษิณาวรรตรอบบริเวณเกาะลอยที่ประดิษฐานพระพุทธมงคล เดินนำขบวนแห่อัญเชิญเข้าสู่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ จากนั้นประธานในพิธีอัญเชิญผอบพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานบนบุษบกและถวายเครื่องสักการบูชา พระสงฆ์นิกายสยามวงศ์ กล่าวมอบพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อให้ มรภ.สงขลา ดูแลและจัดกิจกรรมบูชาเป็นเวลา 5 วัน

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts