มรภ.สงขลา เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านระดับนานาชาติ ณ เกาหลีใต้

Spread the love

มรภ.สงขลา นำนักศึกษาเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ณ ประเทศเกาหลีใต้ สัมผัสประสบการณ์เวทีระดับนานาชาติ จัดเต็มการแสดง 4 ภาค สร้างความประทับใจผู้ร่วมงาน เรียกเสียงปรบมือกึกก้อง  

ผศ.ดร.จรรย์สมร  ผลบุญ รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ มรภ.สงขลา นำโดย อาจารย์โอภาส อิสโม ผู้อำนวยการสำนักศิลปะฯ นำคณาจารย์และนักศึกษาเดินทางไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านระดับนานาชาติ ในงาน 8th SEONGJU LIFE CULTURE FESTIVAL 2019, – 6th Korea Melon Festival” ณ เมืองซองจู ประเทศเกาหลีใต้ ถือเป็นการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ ทั้งยังเป็นโอกาสให้นักศึกษา มรภ.สงขลา ได้มีประสบการณ์ในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านของไทย และการแสดงโนราที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ โดยทางมหาวิทยาลัยได้นำการแสดงต่างๆ ที่น่าสนใจไปเผยแพร่สู่สายตาชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของผู้ชมภายในงานเป็นอย่างมาก

ผศ.ดร.จรรย์สมร กล่าวว่า การไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในครั้งนี้บรรลุผลเกินเป้า เพราะเป็นการกระตุ้นให้สำนักศิลปะฯ มีความเข้มแข็งในด้านการเผยแพร่ผลงานการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นทั้ง 4ภูมิภาค ให้เป็นที่ประจักษ์และเกิดการยอมรับของผู้ชม โดยพิจารณาจากเสียงปรบมือทุกครั้งที่ชุดการแสดงแต่ละเพลงจบลง และการขอถ่ายภาพเพื่อเป็นที่ระลึก นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาจากนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งส่วนมากเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ บางคนไม่เคยไปแสดงยังต่างประเทศ เมื่อได้รับโอกาสไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมจึงได้พัฒนาทักษะการแสดงไปในตัว เพราะต้องแสดงร่วมกับอาจารย์ ซึ่งศักยภาพของอาจารย์เป็นตัวผลักดันให้นักศึกษาฝึกฝน เพื่อก่อเกิดทักษะด้านการแสดงให้ดีจนฝีมือใกล้เคียงกับอาจารย์ และถือเป็นโอกาสดีที่ได้รับชมการแสดงของประเทศอื่นๆ ที่เข้าร่วมการแสดง อาทิ ไต้หวัน มาเลเซีย รัสเซีย เป็นต้น

ด้าน อาจารย์โอภาส อิสโม ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา กล่าวว่า ศูนย์ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ (CICEP) ได้เชิญ มรภ.สงขลา เข้าร่วมการเผยแพร่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ซึ่งด้วยโครงการเป็นลักษณะกิจกรรมเผยแพร่ผลงานศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านของไทยสู่ระดับนานาชาติ สำนักศิลปะฯ จึงนำชุดการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะภูมิภาคที่โดดเด่นสวยงาม และเป็นผลงานนาฏยรังสรรค์ของสาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา ประกอบด้วย การแสดงภาคเหนือ ฟ้อนเล็บ การแสดงภาคกลาง ต้นวรเชรษฐ์ การแสดงภาคอีสาน เซิ้งกลองยาว การแสดงภาคใต้ โนรา และ ระบำผ้าบาติก ซึ่งเป็นระบำพื้นบ้านภาคใต้ที่ประดิษฐ์ท่ารำโดยนักศึกษามรภ.สงขลา โดยการนำผ้าบาติกมาประกอบการแสดง มุ่งเน้นท่ารำที่สวยงามประกอบกับความพริ้วไหวของผ้า ไปสร้างความประทับใจให้แก่ชาวเกาหลีและจากชาติอื่นๆ ที่มาร่วมในงานดังกล่าว

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts