ประกวดวาดภาพจิตรกรรม ภายใต้หัวข้อ ” เต่ามะเฟืองกลับทะเลไทย”และประกวดแต่งกลอน

Spread the love

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดวาดภาพจิตรกรรม ภายใต้หัวข้อ ” เต่ามะเฟืองกลับทะเลไทย”และร่วมประกวดแต่งกลอน ภายใต้หัวข้อ “คุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100, 000 บาท

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดเผยว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้กำหนดจัดการประกวดวาดภาพจิตรกรรมภายใต้หัวข้อ “เต่ามะเฟืองกับทะเลไทย” และประกวดแต่งกลอนภายใต้หัวข้อ “คุณค่าทะเลไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เพื่อเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 

โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพจิตรกรรมภายใต้หัวข้อ “เต่ามะเฟืองกับทะเลไทย”  รางวัลที่ 1 จะได้รับเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตรจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตรจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและรางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตรจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแต่งกลอน ภายใต้หัวข้อ “คุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”รางวัลที่ 1 จะได้รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตรจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตรจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และรางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 2,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตรจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถร่วมส่งผลงานเข้าประกวดสามารถติดต่อสอบถาม หรือส่งผลงาน ได้ทั้งทางไปรษณีย์ หรือมาส่งด้วยตนเอง (โดยไม่มีการพับภาพ) ที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ประกวดภาพวาดระบายสี) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0866132268 โทรสาร 021439250 ดูรายละเอียดหลักเกณฑ์ กติกา และเงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่ www.dmcr.go.th/miniprojects/134/29394 หัวข้อ การประกวดวาดภาพ

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts