3 โรงพยาบาลหาดใหญ่(หาดใหญ่ ตรัง มอ.) นำร่องโครงการลดความแออัดของ รพ.ให้ผู้ป่วยสมัครใจรับยาใกล้บ้าน

 วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ ลานกิจกรรม (หน้าห้องบัตร) ชั้น …

Read More