18-23 กรกฎาคม คนไทยมีลุ้น ชมดาวหางนีโอไวส์ ด้วยตาเปล่า ครั้งเดียวในรอบกว่า 6000 ปี

ดาวหางนีโอไวส์

18-23 กรกฎาคม คนไทยมีลุ้นชมดาวหางนีโอไวส์ด้วยตาเปล่าครั้งเดี…

Read More