ไอแบงก์..ส่งต่อคอมพิวเตอร์สู่ชุมชน ครั้งที่ 3 เพื่อสถาบันอัล-ฟะลาห์ศาสนวิทย์ จ.ฉะเชิงเทรา

ไอแบงก์..ส่งต่อคอมพิวเตอร์สู่ชุมชน ครั้งที่ 3 เพื่อสถาบันอัล…

Read More