ไฟเซอร์คุย 90 ประเทศเตรียมขายยาเม็ดต้านโควิด ‘แพกซ์โลวิด’

ไฟเซอร์คุย 90 ประเทศเตรียมขายยาเม็ดต้านโควิด ‘แพกซ์โลวิด’ สห…

Read More