ในหลวงพระราชทานปริญญาบัตร มรภ.สงขลา พระราชินีทรงรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ในหลวงพระราชทานปริญญาบัตร มรภ.สงขลา พระราชินีทรงรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

    ในหลวงพระราชทานปริญญาบัตร มรภ.สงขลา พระราชินีท…

Read More