โรงไฟฟ้าจะนะลง MOU แพทย์เคลื่อนที่ระหว่างสาธารณสุขอำเภอจะนะ และโรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ ห้องจามจุรี ชั้น 2​ โรงพยาบาลศิ…

Read More