สุดเจ๋ง “อ.ระพีพัฒน์ ผลรัตนไพบูลย์” มรภ.สงขลา คว้ารางวัลที่ 1 ประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ประเภทจิตรกรรมร่วมสมัย

สุดเจ๋ง “อ.ระพีพัฒน์ ผลรัตนไพบูลย์” มรภ.สงขลา คว้ารางวัลที่ 1 ประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ประเภทจิตรกรรมร่วมสมัย
Spread the love

สุดเจ๋ง “อ.ระพีพัฒน์ ผลรัตนไพบูลย์” มรภ.สงขลา ส่งผลงาน “สู่…วิหารแห่งจิต”

คว้ารางวัลที่ 1 ประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ประเภทจิตรกรรมร่วมสมัย

มรภ.สงขลา สุดปลื้ม “อ.ระพีพัฒน์ ผลรัตนไพบูลย์” คณะศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา คว้ารางวัลที่ 1 ประเภทจิตรกรรมร่วมสมัย จากผลงาน “สู่…วิหารแห่งจิต” ในการประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 45 รับทุนทัศนศึกษางานศิลปะในต่างประเทศ พร้อมเงินรางวัล 200,000 บาท

อ.ระพีพัฒน์ ผลรัตนไพบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ได้รับรางวัลที่ 1 (เหรียญทองบัวหลวง และทุนทัศนศึกษางานศิลปะในต่างประเทศ พร้อมเงินรางวัล 200,000 บาท) ประเภทจิตรกรรมร่วมสมัย จากผลงาน “สู่…วิหารแห่งจิต” ในการประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 45 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2567 คณะกรรมการตัดสินรางวัลจิตรกรรมบัวหลวง นำโดย ศาสตร์จารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผลงานจิตรกรรม

สำหรับผลงาน “สู่…วิหารแห่งจิต” ใช้เทคนิค Acrylic on canvas ในการสร้างสรรค์ผลงาน ภายใต้แนวคิดที่ว่า สร้างสรรค์ศิลปะโดยผ่านทัศน์ธาตุ อาศัยจุดเป็นหลักในการสร้างสรรค์ เกิดเป็นรูปในมโนทัศน์ โดยเจตนาให้เกิดสภาวะของความนิ่ง สงบ เสมือนฝึก “สมถะ” รับรู้สติ จดจ่อกับตัวเอง อยู่กับปัจจุบันขณะจรดจุดทีละจุด ทีละจุด เพื่อให้เกิดภาพสะท้อนภายใน ที่มุ่งหวังหลีกเร้น ข่มภาวะความวุ่นวายจากสภาวะภายนอก ฯลฯ

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics