โปรดเกล้าฯ ‘ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ’ เป็นอธิการบดี มรภ.สงขลา

โปรดเกล้าฯ ‘ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ’ เป็นอธิการบดี มรภ.สงขลา

โปรดเกล้าฯ ‘ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ’ เป็นอธิการบดี มร…

Read More