แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการป้องกันการลักลอบเข้าเมื…

Read More