แถลงข่าว การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ครั้งที่ 42 สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ฯ

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 ณ ห้องคิริน โรงแรมลีการ์เด้น พล…

Read More