แถลงข่าวจัดงาน “เทศกาลกินเจหาดใหญ่ 2560 กินเจ ถูกปาก ถูกใจ ถูกอนามัย ไร้แอลกอฮอล์”

วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ ห้องสันติภาพ ชั้น 7 โรงแรมลีการ์เ…

Read More