แถลงข่าวการงาน “Hatyai Hard Sale 2018 Fun Eat Shop” ปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2561

จังหวัดสงขลา จับมือ หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรร…

Read More