เอไอเอส ร่วมกับ กสทช.ภาค4 จัดเสวนา “คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือไม่อันตรายต่อสุขภาพ” ให้แก่สื่อมวลชน

วันที่ 27 มิถุนายน  2560 เอไอเอส ร่วมกับ กสทช.ภาค4 จัดเ…

Read More