เสวนาเรื่อง “ทิศทางการเพิ่มศักยทางการแข่งขัน” ผู้ประกอบการSMEและกลุ่มอาชีพ

เมื่อไม่นานมานี้ได้มีการเปิดโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการ SM…

Read More