เรือนจำจังหวัดสงขลา ผ่อนคลายมาตรการป้องกันเตรียมเปิดให้บริการญาติเยี่ยมได้ในวันที่ 10 มิถุนายน

เรือนจำจังหวัดสงขลา ผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโค…

Read More