เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ทั่วประเทศ จำกัดจำนวนลูกค้าครั้งละไม่เกิน 15 คน ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ทั่วประเทศ จำกัดจำนวนลูกค้าเข้าร้านค…

Read More