เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้รางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน 2021

เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้รางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน 2021

วันที่ 21 ตุลาคม 2564  พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรี…

Read More