เทศบาลนครหาดใหญ่  ปิดตลาดริมทางรถไฟ และตลาดพลาซ่า 1 (ชั่วคราว)

เทศบาลนครหาดใหญ่  ปิดตลาดริมทางรถไฟ และตลาดพลาซ่า 1 (ชั…

Read More