เทศบาลนครหาดใหญ่ ประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2563

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เทศบาลนครหาดใหญ่ ประชุมสภาเทศบาลนครหา…

Read More