เทศบาลนครหาดใหญ่ยกระดับความปลอดภัยและความมั่นคงในเมือง

เทศบาลนครหาดใหญ่ยกระดับความปลอดภัยและความมั่นคงในเมือง

ประชุม ขับเคลื่อนเมืองหาดใหญ่ยกระดับความปลอดภัยและความมั่นคง…

Read More