เทศบาลนครสงขลา ได้ทดลองเปิดถนนคนเดินหลังจากได้ปิดชั่วคราวกว่า 2 เดือน

สงขลาแต่แรก

บรรยากาศบริเวณถนนคนเดินสงขลาแต่แรก วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ซึ…

Read More