เทศบาลนครสงขลา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภานายกเทศมนตรีเมืองสีเขียว ครั้งที่ 3

วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2563) ที่โรงแรมเดอะเบด เวเคช…

Read More