เทศบาลนครสงขลา ผนึกกำลังทุกภาคส่วนและภาคี เปิดโครงการนครสงขลาปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ ประจำปี 2563

เทศบาลนครสงขลา ผนึกกำลังทุกภาคส่วนและภาคีที่เกี่ยวข้องในระดั…

Read More