เทศบาลนครสงขลา จับมือ 6 อปท. และร.พ.สงขลาเปิดศูนย์แยกกักผู้ป่วยโควิด -19

เทศบาลนครสงขลา จับมือ 6 อปท. และโรงพยาบาลสงขลา จัดตั้งศูนย์แ…

Read More