เทศบาลนครสงขลา จัดพิธีสมโภชผ้าห่มองค์เจดีย์หลวงเขาตังกวน เพื่อความเป็นสิริมงคลในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

เทศบาลนครสงขลา จัดพิธีสมโภชผ้าห่มองค์เจดีย์หลวงเขาตังกวน เพื…

Read More

เทศบาลนครสงขลา จัดพิธีสมโภชผ้าห่มองค์พระเจดีย์หลวงบนยอดเขาตังกวน

วันที่ (4 ตุลาคม 2560) ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครสงขลา อ.…

Read More