เทศบาลนครสงขลา จัดพิธีสมโภชผ้าห่มองค์พระเจดีย์หลวงบนยอดเขาตังกวน

Spread the love

วันที่ (4 ตุลาคม 2560) ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา เทศบาลนครสงขลา    จัดพิธีสมโภชผ้าห่มองค์พระเจดีย์หลวงบนยอดเขาตังกวนในช่วงเทศกาลออกพรรษาโดยนิมนต์พระสงฆ์ 9 รูปมาเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีสมโภชผ้าห่มองค์พระเจดีย์หลวงบนยอดเขาตังกวน นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสงขลา คณะผู้บริหารข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลนครสงขลา รวมทั้งชาวชุมชนในเขตเทสบาลนครสงขลา มาร่วมในพิธีสมโภชในวันนี้อย่างคับคั่ง สำหรับพิธีแห่ผ้าห่มองค์พระเจดีย์หลวงบนยอดเขาตังกวน ทางเทศบาลนครสงขลา ได้งดการจัดขบวนแห่ แต่ให้มีเพียงพิธีสมโภชและห่มผ้าองค์พระเจดีย์หลวงบนยอดเขาตังกวน เท่านั้น รวมทั้งพิธีตักบาตรเทโว บริเวณเชิงเขาตังกวน 


สำหรับการจัดกิจกรรมห่มผ้าองค์เจดีหลวงบนยอดเขาตังกวน จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม และพัฒนาเจดีย์หลวงบนยอดเขาตังกวนให้เป็นแหล่งรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่สักการบูชาของชาวนครสงขลา และนักท่องเที่ยว เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา  โดยการศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรม ในส่วนที่พึงปฏิบัติต่อหน้าพระธาตุเจดีย์ และเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เป็นกิจกรรมหนึ่งของงานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว ที่ยึดถือสืบเนื่องกันมาเป็นระยะ  เวลนาน โดยยึดเอาวันมหาปวารณาหรือวันออกพรรษา ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน11 เป็นวันจัดงาน ด้วยมีความเชื่อว่าการทำบุญ และการกราบไว้บูชาที่ให้ได้กุศลจริง จะต้องปฏิบัติต่อหน้าพระพักร์ของพระพุทธเจ้าและใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้ามากที่สุด 
ประชา โชคผ่อง/ข่าว 
จักริน แก้วมณีโชติ /ภาพ 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts