อบจ.สงขลา รับรางวัลเลิศรัฐ จากโครงการ เครือข่ายร่วมสานพลังใจ ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง

อบจ.สงขลา รับรางวัลเลิศรัฐ จากโครงการ เครือข่ายร่วมสานพลังใจ…

Read More