อบจ.สงขลามอบข้าวสารแก่ เทศบาลควนลัง เพื่อช่วยเหลือประชาชน

อบจ.สงขลามอบข้าวสารแก่ เทศบาลควนลัง เพื่อช่วยเหลือประชาชน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ส่งมอบข้าวสารให้แก่เทศบาลเมือง…

Read More