ห้ามเข้า ‘ภูเก็ต’ 14 วัน เริ่ม 3-16 ส.ค. นี้ ยกเว้น 12 ประเภทตามประกาศ⁣⁣

ห้ามเข้า 'ภูเก็ต' 14 วัน เริ่ม 3-16 ส.ค. นี้ ยกเว้น 12 ประเภทตามประกาศ⁣⁣

ห้ามเข้า ‘ภูเก็ต’ 14 วัน เริ่ม 3-16 ส.ค. นี้ ยกเ…

Read More