หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา มอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในสถานการณ์โควิด-19

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา มอบสิ่งของ…

Read More