หน่วยงานภาคเอกชนในพื้นที่ จ. สงขลา มุ่งสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จัดกิจกรรม “ว่ายน้ำข้ามทะเลสาบสงขลา”

หน่วยงานภาคเอกชนในพื้นที่ จ. สงขลา มุ่งสร้างจิตสำนึกในการอนุ…

Read More