สุไหงโก-ลก เริ่มใช้สายรัดเคเบิ้ลไทร์เพื่อเป็นจุดสังเกตพนักงานขับรถขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

สุไหงโก-ลก เริ่มใช้สายรัดเคเบิ้ลไทร์เพื่อเป็นจุดสังเกตพนักงานขับรถขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

เริ่มแล้ว..คณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกประเทศสุไหงโก-ลก เริ่ม…

Read More