สุไหงโก-ลก เริ่มใช้สายรัดเคเบิ้ลไทร์เพื่อเป็นจุดสังเกตพนักงานขับรถขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

สุไหงโก-ลก เริ่มใช้สายรัดเคเบิ้ลไทร์เพื่อเป็นจุดสังเกตพนักงานขับรถขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
Spread the love

เริ่มแล้ว..คณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกประเทศสุไหงโก-ลก

เริ่มใช้สายรัดเคเบิ้ลไทร์เพื่อเป็นจุดสังเกตพนักงานขับรถขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

สุไหงโก-ลก เริ่มใช้สายรัดเคเบิ้ลไทร์เพื่อเป็นจุดสังเกตพนักงานขับรถขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

นายวัลลภ วุฒาพาณิชย์ นายด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ในฐานะประธานคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกประเทศสุไหงโก-ลก ได้สั่งการเจ้าหน้าที่นำสายเคเบิ้ลไทร์รัดข้อมือพนักงานขับรถขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ที่เดินทางเข้าออกระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียทางด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก โดยมาตรการดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในข้อตกลงร่วมกันระหว่างคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกประเทศสุไหงโก-ลก และผู้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไทย-มาเลเซีย เพื่อให้เป็นจุดสังเกต กรณีพนักงานขับรถกลุ่มนี้ฝ่าฝืนมาตรการควบคุมและป้องกันโควิด-19ด้วยการเดินทางออกนอกเส้นทางขนส่งสินค้าจากด่านถึงสถานประกอบการร้านค้าที่กำหนด เพื่อไปหาครอบครัว หรือรับประทานอาหาร

สุไหงโก-ลก เริ่มใช้สายรัดเคเบิ้ลไทร์เพื่อเป็นจุดสังเกตพนักงานขับรถขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

ทั้งนี้หากประชาชนในพื้นที่พบเห็นบุคคลที่ใส่สายรัดเคเบิ้ลไทร์ ในพื้นที่ โดยมิใช่จุดรับส่งสินค้า ขอให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นชาวมาเลเซียที่ขับรถขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ แล้วรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทันที เพื่อให้มีการลงโทษตามข้อตกลงที่ถือปฏิบัติร่วมกัน โดยทำผิดครั้งแรกจะตักเตือน หากทำผิดซ้ำจะห้ามเดินทางเข้ามาส่งสินค้าในราชอาณาจักรไทยอย่างเด็ดขาด

อย่างไรก็ตามจะมีการประเมินผลและพิจารณาปรับปรุงรูปแบบและมาตรการต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ว่าคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกประเทศสุไหงโก-ลก และผู้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ตระหนักกับการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนร่วมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts