สุริยุปราคาเต็มดวง…ปรากฏการณ์ธรรมชาติสุดมหัศจรรย์

สดร. จัดเสวนาดาราศาสตร์  “สุริยุปราคาเต็มดวง…ปราก…

Read More